Σε ένα σύγχρονο δημιουργικό studio, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και ειδικά εκπαιδευμένους συνεργάτες, δημιουργούμε για εσάς μακέτες για κάθε φύσης έντυπο (κάρτες, αφίσες, φυλλάδια, καταχωρήσεις κλπ), συνδυάζοντας το όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα με την απαραίτητη λειτουργικότητα που το σύγχρονο marketing επιβάλει.

Πολλαπλά προσχέδια σας βοηθούν να επιλέξετε τον αποδοτικότερο τρόπο διαφημιστικής προβολής, καινοτόμες ιδέες ενισχύουν και ισχυροποιούν το brand name σας, ενώ κάθε καμπάνια είναι αποκλειστικά και μόνο tailor made φτιαγμένη για τις δικές σας ανάγκες.

Δημιουργία λογότυπου και εταιρικής ταυτότητας (κάρτες, επιστολόχαρτα, folders), μακέτες φυλλαδίων, περιοδικών, εφημερίδων, αφισών, και κάθε άλλη δημιουργική εργασία, με τρόπο σύγχρονα δημιουργικό, αλλά και έντονα επικοινωνιακό.